KARS İLİ KAĞIZMAN İLÇESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI | GULSAN HOLDİNG

KARS İLİ KAĞIZMAN İLÇESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI


Arıcılık Projemizin bir diğer ev sahibi olan Kars İlinin bu konuda haklı bir ünü bulunuyor. Bilindiği gibi, Kafkas Arısı'nın yurdu olan bu topraklarda, insanlık tarihi kadar eskiye dayanan arıcılık çalışmalarıyla, kara kovan balı üretilegelmektedir.

Ne var ki günümüzde, gezginci arıcılığın yaygınlaşarak, hibrid arıların bölgeye gelişi ve bilinçsiz yapılan zırai faaliyetlerden dolayı, Kafkas Arısı'nın nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bu projeyle, 2010 yılından başlayarak Kars etrafındaki köylerden çiftçilere ulaşılmış ve 200 adet arılı kovan ve o nispette ekipman çiftçiyle buluşturulmuştur. Kovanların uzmanlar tarafından rutin denetimlerinin sürdürülmesi ve tetkiklerinin yapılmasıyla, sömelerinin ve çiftçinin zarar uğramasının önüne geçilmesi de projenin uzun vadeli planları kapsamında bulunmaktadır. Çoğunluğu kadın olan bu kovan sahiplerine satın alma garantisi de sağlanarak, projenin devamını sağlamak ve bunu müteakip kovan ve çiftçi sayılarının artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında üreticilere devamlı teknik bilgiler sağlanmakta, projeyle ilgili bir uzaman görevlendirilerek arıların an ve an durumları kontrol altında tutulmakta, hastalık ve arı kaybı minimumda tutulmaktadır. Ayrıca üreticilerin İlçe Tarım Müdürlükleri aracılığıyla düzenlenen eğitimlere katılımları sağlanarak, sertifikalı arıcılar olmaları sağlanmaktadır.© 2016 Gülsan Holding Tüm Hakları Saklıdır.